Välkommen till

www.ireenberg.se

Musik

Jag gick och tog gitarrlektioner på Östermalm i Stockholm när jag var ung. Det var klassisk gitarrmusik. Men som så ofta när man är ung kommer något emellan och så var det för mig. Sedan jag kom till Dalarna har jag skrivit mycket dikter. Efter en tid tonsatte jag en del av dem. Jag läste kåserier i Radio Dalarna och kom på att det passade bra att berätta en sammanhängande historia och sjunga och spela ihop med det. Jag har varit på en hel del föreningsmöten, företagsfester m.m. och underhållit på detta sätt.